نمایش دادن همه 8 نتیجه

دسته بندی ها:

کباب کوبیده

دسته بندی ها:

کباب کوبیده ویژه

دسته بندی ها:

کباب لقمه گوشت قرمز

دسته بندی ها:

کباب لقمه گوشت مرغ

دسته بندی ها:

همبرگر گوشت قرمز 30%

دسته بندی ها:

همبرگر گوشت قرمز 60%

دسته بندی ها:

همبرگر گوشت قرمز 85%

دسته بندی ها:

همبرگر گوشت قرمز 95%

بازگشت به بالا