در انبار

واژه همبرگر از زبان آلمانی می آید به معنای (متعلق به شهر هامبورگ) و بنا به بعضی گزارش ها ham در زبان آلمانی به معنای گاو یا گوشت گاو و burg به معنای تپه است و er کلمه اطلاق است. با این حال برخی در درک آن مرتکب اشتباه شده و آن را ترکیبی از “هَم” و “برگر” می‌پندارند.

بازگشت به بالا